1. kolovoz 2015.

Svi: Izgovaraju OM tri puta.

Valerie: Danas je 1. kolovoza, subota je i mi smo u Singapuru u Swamijevom Domu. Sa velikom ljubavlju i poštovanjem u svojim srcima pozivamo Kozmičkog Sai Babu da se pojavi ovdje među nama.

❝Ovdje sam! I jako sam zadovoljan što sam ovdje među vama. I prije sam dolazio i opet ću doći. I zbog toga hvala vam, hvala vam što me pozivate.

Valerie već neko vrijeme putuje (i) malo je premorena… i to ćemo uzeti u obzir. A to kažem – misleći – da se neću predugo ovdje zadržati; već samo da vam dam poruku kao što ju obično dajem kroz nju svaki mjesec, već neko vrijeme.

Postoje problemi ovdje na Zemlji koje treba ispraviti. Vrijeme je da energija ljudi koji drže energiju Muhameda u svojim srcima. Muhamed je prorok pun ljubavi koji je dao prekrasnu religiju – koju mnogi dijele, a isto tako postoji religija zvana Kršćanstvo koju je dao Onaj kojeg poznaju već više od 2000 godina.

Poruke koje su prvotno poslane su poruke ljubavi, dijeljenja i brige i međusobne ljubavi. Davane su poduke da bi ljudi imali način na koji da žive, način (kako da kažem) na koji da zadrže vrijednosti i uče svoju djecu kako da se ponašaju.

Jer ljudi koji dolaze sa dušom, nisu svi došli iz istog mjesta. Želio bih da to upamtite.

Postoje mnoge, mnoge kulture i običaji i rase na drugim svjetovima. Postoje svjetovi, nad svjetovima, nad svjetovima – koji rade na različitim frekvencijama, različitim vibracijama i naravno u različitim oblicima.

Na neki način ti OBLICI su djeci predstavljeni u stripovima, na televiziji i na način da im pomognu prihvatiti oblik koji je živ sa sviješću koja nije ista kao u Zemaljskoj osobi.

Međutim, sve je prepuno ideja i misli koji se stavljaju u ljudske umove kako bi im pomogli kreirati tu evoluciju unutar Ljudskog svijeta – zemaljskog ljudskog svijeta – kako bi im pomogli da počnu shvaćati druge svjetove. I da shvate da u tome ima nečega.

Nova generacija koja dolazi sa vašom djecom će spremno prihvatiti nove oblike i nove načine djelovanja … u stvari mnogi su došli da pomognu promjenama jer ima puno toga – složit ćete se – na ovoj Zemlji što treba promijeniti.

Puno toga treba otpustiti. Puno toga treba zadržati u ljubavi, brizi i međusobnom poštivanju, poštivanju svih. To je ono što želim da upamtite o dvije religije koje sam spomenuo. Ovaj govor donosim – u ovo vrijeme – kad postoji netrpeljivost između dviju religija koje sam spomenuo. Nije to slučaj sa svima naravno – to (netrpeljivost) nije asocijacija – kredo – svake od ovih religija.

Nisu institucije te koje vrše progone – jer njihova je snaga – kao što sam rekao – u ljubavi, brizi i uvijek međusobnom poštivanju. Međutim čovjek je otišao dalje ka promjeni učenja i uključio druge načine ponašanja. To NIJE u učenju njihovih religija. Prema tome potrebno je poštivati njihovo učenje i ohrabrivati na svaki mogući način da se te dvije strane sastanu i da se slože da se više ne konfrontiraju već da poštuju međusobne različitosti.

I iskreno se nadam da ovo što govorim neće biti izvađeno iz konteksta.

Jer nisam htio da vas uznemirim ili kritiziram – daleko od toga – želio sam sve ohrabriti da shvate da dolaze u duhu sa različitih mjesta – mnogo različitih načina razmišljanja i iskustava – koja su njima nova ovdje na ovoj Zemlji.

Ova Zemlja je mjesto jednakih mogućnosti – mjesto obitelji – a to ne postoji uvijek u drugim svjetovima. Ovdje se ukazuje mogućnost za neke duše da dođu i iskuse ljubav i obitelj a ta veza koja se događa je jako važna – jako važna – za njih. … … … da iskuse veze koje se nikad ne prekidaju u obitelji. Uvijek, uvijek su te veze način koji drže ljude zajedno… sa nevidljivom linijom obitelji i vezom potomaka koja drži tu Božju ljubav u njima.

Svatko je Bog.

U tome je istinska duhovnost. Svatko je došao iz Kreativnog Izvora Svega. I želio bih da svatko na Zemlji to upamti.

Da nema razlike, unatoč tome što se neka učenja razlikuju od drugih.

Glavna je LJUBAV.

Sai Baba – u zemaljskom obliku – neprekidno je govorio BOG JE LJUBAV. I to je sve..

Ako mislite na LJUBAV, ona je Univerzalna. A ja govorim o LJUBAVI u njezinom premoćnom i prevladavajućem načinu. Ona nije nešto što se smije zloupotrijebiti. Ona dolazi iz Izvora Kreacije – kao i vi svi na ovoj Zemlji. Želio bih da to upamtite. To je tako jednostavno. Svi vi dolazite iz Izvora Boga Ljubavi.

Zato vas molim da razmišljate o tome na način – Svjetlosti i Ljubavi i Brižnosti i Dijeljenja i Služenja i živite život tako da budete sretni i na koji možete biti ponosni. Ne postoji suđennje kada jednom napustite svoje zemaljsko tijelo i vratite se u Svijet Svjetlosti. To je mjesto u kojem vi zapravo pregledavate svoj vlastiti život i iz energije u kojoj djelujete jednom kada dođete u Svijet Svjetlosti – ono ne postoji sa mislima o podizanju oružja da bi se riješio problem.

Zato vas molim, znajte, znajte da radite protiv sebe čak i ako samo razmatrate korištenje oružja za rješavanje problema.

Molitva i prakticiranje meditacije je najbolji način za povezivanje sa Bogom iz kojeg vi jeste i Bogom koji postoji posvuda. U nekima može biti jača nego u drugima. Može biti nadmoćna ako netko radi ili je odgovoran za nešto u ime Boga.

Ali nikada nemaju namjeru povrijediti nekoga … … ili nešto,

Molim vas, upamtite da vas preklinjem da učinite sve što možete kako bi upoznali razlike u razumijevanju – radije nego u kritici – između dviju religija koje imaju problema u međusobnom razumijevanju. Sve dolazi sa istog mjesta.

POSTOJI JEDAN BOG KOJI JE LJUBAV.

Hvala vam, djeco mja, hvala vam.

Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio.

Ja, Bog, Vas Blagoslivljem. ❞


Ovu transmisiju Kozmičkog Sai Babe možete i poslušati: 

Print This Page Print This Page