5. siječanj 2016

Valerie: Pozivamo Kozmičkog Sai Babu da se pojavi među nama. Utorak je, 5. siječnja 2016. Želimo mu dobrodošlicu.

Molimo za postojanje Mira i molimo za Čudo, jer ima puno ljudi po svijetu koji mole za mir. Pozivamo Kozmičkog Sai Babu da kreira čudo tako da ne bi postojale sumnje (u glavama ljudi) da Izvor Kreacije – i Bog – zaista postoji. A mi se trebamo usredotočiti samo na jedno – Ljubav, Univerzalnu Ljubav, Ljubaznost, Suosjećanje.

❝Ovdje sam! I jako sam zadovoljan što sam ovdje – danas.

Vrijeme na ovoj Zemlji – slavlja – doba koji zovete Božić. A Božić je vrijeme koje se slavi od vremena mnogo prije Isusa. Od onih koji su tada živjeli na Zemlji.

To je došlo od samih početaka učenja koja su bila na Zemlji, kako bi pomogla ljudima da shvate tko su oni uistinu.

Na ovom mjestu dolazi unutarnje Sunce. Unutarnje Sunce – svijetli. Ono je Svjetlost. A ljudi govore o Božanskom Svjetlu koje dolazi od Sunca; i o njegovoj toplini – i o tome kako se zbog njega osjećaju. Osjećate se uzvišeno; osjećate se sretno – kada postoji blaga toplina.

A to je Ljubav o kojoj govorimo iz drugih svjetova. Kada govorimo, a ponekad utječemo na različita bića koje zovemo Prorocima koji pišu o ovim stvarima. A oni govore o Duhu, koje je Svjetlo.

Ono je unutar vas kao ljudskog bića – i oko vas. Vidjeli su ga – i vide ga – ljudi koji posjeduju vanosjetilnu percepciju. Ali to je vidljivo i u ‘mašineriji’ koju koristite u vašem medicinskom svijetu – u onom što zovete bolnice – i oni vide ono što zovete aurom – ali to je isto, to je Svjetlost. I oni vide boje. A boje – naravno sačinjavaju Svjetlost.

One čine Bijelu Svjetlost.

Skrećem vam pažnju na to jer bih želio da uistinu razmislite o tome tko ste zapravo. A mogu vam reći da ste vi Bića Svjetla. Imate Dušu. Na neki način možete nazvati Dušu Sol (ili Sunce). A to je unutarnje Sunce – vas samih!

Ono sjaji.

Samo onda kada dopustite da vas osjećaji preplave, ono postaje energija koja je Sjena. I blokira svjetlost … do neke mjere.

Moja poruka danas – je da vas zamolim da se oslobodite osjećaja koji su negativni – zbog toga što su oni kao sjena koja je zapreka sjaju vašeg prirodnog svjetla koje je povezano sa stvarima kao što je pozitivnost – ili kreativna misao – ili osjećaj.

Razmislite o tome. To je ono čemu možete dopustiti da prolazi kroz vas. To je ono čemu možete dopustiti da BUDE vi.

Jedino što morate biti – je biti ljubazni i suosjećajni.

Razmislite o tome.

Jer ta energija dolazi iz unutarnje Svjetlosti.

I kada dotaknete ljude – ili ste samo pored njih – oni mogu osjetiti tu energiju ljubavi – Univerzalne Ljubavi o kojoj govorimo a koja dolazi od Izvora Stvaranja Svega.

Sada ću vas ostaviti, djeco moja, i nadam se da ćete razmisliti o ovome – i raditi na sebi. Jednostavno zamolite Boga da vas oslobodi svih negativnih emocija koje držite u sebi tako da sjena bude otpuštena a vaša svjetlost zasja.

Sjat će jarko!

A ljudi će to primjetiti i vidjeti. Ali to nije jedino, osjetit će Ljubav koja dolazi iz Izvora Svekolike Kreativnosti.

Bog vas blagoslovio, Djeco moja. Bog vas blagoslovio.

Ja, Bog, vas Blagoslivljem. ❞


Ovu transmisiju Kozmičkog Sai Babe možete i poslušati: 

Print This Page Print This Page