video

video prijenos

Ne može se reći niti objasniti što se događa na ovim sastancima. Bit će najbolje da jednostavno predstavimo Kozmičkog Sai Babu onako kako je On odlučio komunicirati:

 

U linkovima na lijevoj strani pronaći ćete razne poruke i učenja sadržana u njima.

Da bolje možete shvatiti način na koji su poruke primljene, dajemo vam video zapis jedne poruke Kozmičkog Sai Babe poslane kroz Instrumentj, Valerie Barrow.

 

Kozmički Sai Baba je ovdje. Volio bih još malo pričekati prije nego prenesem energiju na Valerie – to je ono što se sada događa. Za one koji nisu vični tome da energija preuzima nekog drugog – samo objašnjavam – zbog toga što je to stvarno.